Zelfstudie met cursusboek het meest populair

Jaarlijks vragen wij kandidaten in online enquĂȘtes op welke wijze ze zich hebben voorbereid op het examen Klein Vaarbewijs.

Ondanks de vele digitale leermiddelen die inmiddels beschikbaar zijn geeft nog steeds twee derde van de examenkandidaten de voorkeur aan het bestuderen van de examenstof met een cursusboek. Vaak wordt dit nog aangevuld met het maken van oefenvragen die online of via een CD-ROM worden aangeboden.

Ongeveer een derde van de kandidaten maakt gebruik van een online cursus en bijna 20% kiest voor de klassikale cursus bij een vaarschool.

Naast de bovenstaande leermaterialen en cursussen weten de kandidaten gelukkig ook in toenemende mate de relevante informatie op onze website te vinden. Meer dan 60% van de kandidaten maakt het voorbeeldexamen van VAMEX. Bijna de helft leest de zogenaamde struikelblokken, waarin de moeilijkste examenonderdelen nog een keer apart worden toegelicht. Zelfs de meer gedetailleerde informatie over wat u exact moet kennen en kunnen in de afbakening wordt nog door 30% in de afbakening en door 15% in de toetsmatrijs bekeken.

Publicatie: november 2018

‹‹ Terug