Vragen oefenen

Oefenvragen verschillen van examenvragen

Omdat de examenvragen niet openbaar zijn verschillen deze ook van de oefenvragen die uitgevers en opleiders in hun producten voor examentraining beschikbaar stellen. Deze oefenvragen zijn in eerste instantie bedoeld om het geleerde beter te onthouden dan wel toe te passen.

Ook de door VAMEX beschikbaar gestelde VAMEX-Voorbeeldexamens bevatten uitsluitend voorbeeldvragen om u een indruk te geven op welke wijze wordt geëxamineerd. Deze vragen vindt u niet letterlijk in uw officiële examen terug.

Inzicht en begrip

VAMEX toetst voornamelijk op inzicht en begrip van de examenstof. Indien u zich uitsluitend of voornamelijk voorbereid door te oefenen op de in de markt aangeboden oefenvragen zult u daar in de regel niet voldoende aan hebben. Een kandidaat die de stof (zoals uitgewerkt in de afbakening) voldoende beheerst, zal het examen succesvol kunnen afleggen.

Tips bij het bestuderen van de examenstof

1. Leer niet de antwoorden uit het hoofd. VAMEX wijzigt regelmatig de bestaande vragen waardoor ook de (goede) antwoorden veranderen.

2. De computer shuffelt in elk examen de volgorde van de antwoorden door elkaar. Het heeft geen zin om uit het hoofd te leren dat bij een bepaalde vraag bijvoorbeeld antwoord c het juiste antwoord is.

3. Wees kritisch op de inhoud van boekwerken en oefenvragen! Het komt helaas incidenteel voor dat bepaalde onderdelen uit de afbakening in bepaalde boeken of oefenvragen niet, onvoldoende of zelfs foutief zijn uitgewerkt. VAMEX kan daar geen verantwoordelijkheid voor nemen omdat opleiders en uitgevers volledig zelfstandig bepalen welke inhoud hun cursusmateriaal en -boeken krijgt.