Toetsmatrijs

Een verdere specificatie van de afbakening is de toetsmatrijs. Hierin wordt door de Examencommissie per categorie en subcategorie bepaald hoeveel vragen er in het examen over gesteld worden. Daarnaast wordt er vastgesteld hoeveel punten dit per vraag en in totaal oplevert. Met een uitgewerkte toetsmatrijs is het voor de Examencommissie mogelijk over dezelfde leerstof meerdere examens te construeren die inhoudelijk vergelijkbaar zijn.

De toetsmatrijs geeft u inzicht in de relatieve zwaarte van de examenonderdelen en kan dus helpen bij een gerichtere voorbereiding op het examen.