Examenprogramma

Het Examenprogramma Klein Vaarbewijs bevat op hoofdlijnen de onderwerpen die wettelijk getoetst moeten worden om aan de eisen voor het Klein Vaarbewijs te voldoen.

Klein Vaarbewijs 1

Het examen KVB1 omvat de volgende onderdelen:

A.  De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op die wateren

B.  De behandeling van de voortstuwingswerktuigen; de veiligheidsmaatregelen

C.  De waterwegen, de omstandigheden van het vaarwater, elementaire meteorologie

D.  Het varen en manoeuvreren, de onder bijzondere omstandigheden te nemen maatregelen

 

Klein Vaarbewijs 2

Het examen KVB2 omvat de volgende onderdelen:

E.  De wettelijke bepalingen voor zover deze van belang zijn voor de veiligheid van de vaart op ruime vaarwateren waarop Klein Vaarbewijs II wordt vereist

F.  Navigatie

 

CWO Groot Motorschip

Het examenprogramma voor het examen Groot Motorschip is opgenomen in de bijlage bij het betreffende Examenreglement.