Afbakening

Aan de hand van het wettelijk vastgestelde examenprogramma stelt de examencommissie een zogenaamde afbakening op. In de afbakening wordt elk hoofdonderwerp uit het examenprogramma verder uitgewerkt in deelonderwerpen. Bij ieder deelonderwerp in de afbakening is de mate van vereiste kennis (taxonomie) voor de te stellen vragen als volgt aangegeven:

  • Kennis: Informatie herinneren en kunnen reproduceren.
  • Begrip: Informatie kunnen samenvatten, uitleggen.
  • Toepassing: Informatie kunnen gebruiken om een probleem op te lossen.

De examencommissie verplicht zich de vragen voor de examens zo op te stellen dat ze altijd passen binnen de grenzen van de afbakening. Opleiders en uitgevers gebruiken de afbakening om de inhoud van hun cursussen en leermaterialen daarop af te stemmen. Wij adviseren u ook de afbakening goed te bekijken en zelf vast te stellen of het door u gebruikte leermateriaal de verschillende onderdelen voldoende afdekt.

Daarnaast heeft de Examencommissie het onderstaande document opgesteld waarin u nieuws over nieuwe, vervallen en bestaande onderwerpen kunt lezen.