Voorbeeldexamens en Afbakening aangepast

Voorbeeldexamens

De examencommissie heeft de voorbeeldexamens aangepast (versie december 2017).
Aangezien art.1.01 D13 (oud) BPR is vervallen klopte vraag 14 in voorbeeldexamen KVB1 niet meer.
Daarnaast is Art.1.01 D14 (oud) BPR vernummerd tot D13 (nieuw).
Dat item (‘CEMT klasse’) is uiteraard geen examenstof en daarom zal ‘art.1.01 D13 BPR’ uit de Afbakening worden verwijderd.
De laatste aanpassing is een aanvulling in het antwoord op vraag 26 in het voorbeeldexamen van KVB2.

Vernieuwde Afbakening

De aanleiding voor deze vernieuwde Afbakening (versie december 2017) is het vervallen van art.1.01 D.13° BPR.
Oud D14° is vernummerd naar nieuw D.13° en is geen examenstof. Daarom is art.1.01 D.13° BPR geschrapt.
Voor de inhoud van examenvragen heeft dit geen gevolgen want terwijl oud 1.01 D.13 BPR° het liggen op spudpalen gelijk stelde met ankeren
zet vernieuwd art.7.03 BPR het ’ankerverbod’ en ‘spudpaalverbod’ naast elkaar.

Bij deze gelegenheid heeft de examencommissie de rest van de Afbakening kritisch bekeken. Dat levert enkele gewijzigde details op.
Meestal gaat het daarbij om het vermelden van een extra ‘vindplaats’ van bepaalde onderwerpen waarover al examenvragen worden gesteld.
Ook is hier en daar tekst verbeterd respectievelijk aangevuld.

Publicatie: januari 2018

‹‹ Terug