Slagingspercentage examens Klein Vaarbewijs 65%

Slagingspercentages
De laatste jaren liggen de slagingspercentages van de vaarexamens, voor het KVB1 en het KVB2 examen, dicht bij elkaar. Het gemiddelde slagingspercentage voor het KVB1 examen is 64,6% en dat van het KVB2 examen 64,8%. In 2017 zijn de slagingspercentages voor beide examens met ongeveer 1% gestegen ten opzichte van 2016.

Verschillen per leeftijdsgroep
De slagingspercentages per leeftijdsgroep verschillen wel sterk. Jongere examenkandidaten scoren gemiddeld beduidend lager dan de oudere. Bij KVB1 is dit bijvoorbeeld 55% voor onder de 25 jaar en 72% voor boven de 35 jaar. Voor alle kandidaten geldt dat een goede voorbereiding de kans op succes vergroot.

Publicatie: juni 2018

‹‹ Terug