Privacy

VAMEX is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar examenkandidaten en bezoekers van de website vamex.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van kandidaten en bezoekers van de site worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. VAMEX houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag.

Gebruik Burgerservicenummer (BSN) en verwerking van persoonsgegevens
VAMEX legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u zich aanmeld voor een examen en/of een vaarbewijs aanvraagt of anderszins contact heeft met VAMEX. Voor de uitvoering van alle publieke taken is VAMEX als bestuursorgaan wettelijk verplicht gebruik te maken van de persoonsgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP). Om die reden vragen wij u om uw Burgerservicenummer (BSN). De gegevens uit de BRP worden door VAMEX gebruikt voor de uitvoering van uw rechten op grond van de relevante reglementen en wetgeving en voor de afgifte van documenten.

Beveiligde verbinding
Het via de VAMEX website inschrijven voor een examen verloopt via een zogenaamde SSL beveiligde verbinding. Doordat de inschrijvingsapplicatie echter binnen een apart frame van de website is opgenomen is het bekende hangslot symbool noch de toevoeging https:// zichtbaar voor de gebruiker. Om daadwerkelijk vast te stellen of het om een beveiligde verbinding gaat, kan binnen het frame op de pagina met de rechter muisknop naar Eigenschappen worden gegaan. Daar is de URL via een https://-verbinding zichtbaar en is onder de knop certificaten het beveiligingscertificaat te zien.

Klikgedrag
Op de website van VAMEX worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan VAMEX haar dienstverlening aan u verder verbeteren.

Gebruik van cookies
VAMEX maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de VAMEX-site voor u gemakkelijker te maken.

vamex.nl en andere websites
Op de site van VAMEX treft u een aantal links aan naar andere websites. VAMEX kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
VAMEX, Maria Montessorilaan 21, 2719 DB  Zoetermeer of e-mail: info@vamex.nl.

Wijzigingen
VAMEX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van VAMEX.