Over Vamex

Stichting Vamex

VAMEX staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens en is de naam waaronder de Stichting Vamex opereert. Deze stichting wordt bestuurd door vier bonden (KNMC, NWWB, Reddingsbrigade Nederland en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water.

Exameninstelling

De Stichting Vamex is op grond van een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs en het examen CWO Groot Motorschip.

VAMEX geeft tevens het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs af.

Het Examenreglement en het Examenprogramma zijn gepubliceerd in de Staatscourant (Nr. 1802, 23 januari 2013).

Marifonie

Daarnaast verzorgt VAMEX de organisatie van examens voor het Basiscertificaat Marifonie, op grond van de aanwijzing als exameninstelling door het Ministerie van Economische Zaken (Agentschap Telecom).

Toezicht Examenkamer

De Stichting Vamex staat onder toezicht van de Examenkamer. De Examenkamer werkt hiervoor met vakinhoudelijke Gecommitteerden die steekproefsgewijs toezicht uitoefenen op de examinering en de activiteiten van Stichting Vamex die verband houden met het uitvoeren van de wettelijke taak als exameninstelling.

Jaarverslag

Via de link kunt u de meest recente Samenvatting Jaarverslag lezen. Oudere jaarverslagen zijn terug te vinden onder ‘downloads’ onder aan de pagina.

Bestuur en Directie

Voorzitter bestuur De heer I. de Boer
Bestuurslid De heer P. Bezemer
Bestuurslid De heer K. Breedveld
Bestuurslid De heer P. Jongepier
Directeur De heer D. Volkholz
Voorzitter Examencommissie De heer W. Loots