Nieuws

Bootbezit en -gebruik

Hoeveel kandidaten zijn in het bezit van een eigen boot en waar wordt er vooral gevaren? Deze vragen stelden wij in de enquêtes van 2017.

oktober 2018

Aangepaste Afbakening KVB2

De kaarttekens die u moet kennen zijn opgenomen in de Afbakening (KVB2).

september 2018

Gemiddelde wachttijd voor een examen 10 dagen

VAMEX streeft naar een wachttijd van maximaal 2 weken voor de examens Klein Vaarbewijs.

september 2018

Meer dan 400.000 mensen met een Klein Vaarbewijs

In 2017 zijn 10% meer nieuwe vaarbewijzen op de examenlocaties uitgegeven.

augustus 2018

Slagingspercentage examens Klein Vaarbewijs 65%

Percentage geslaagden is voor zowel KVB1 als KVB2 de laatste jaren nagenoeg stabiel.

juni 2018

Weinig klachten over examens en dienstverlening

VAMEX krijgt jaarlijks rond de 50 klachten. Het grootste gedeelte gaat over de examens zelf.

mei 2018

Aantal examens in 2017 met 10% gestegen

Verbeterde economische omstandigheden ook van invloed op aantal vaarexamens.

april 2018

VAMEX scoort wederom een ruime 8 op klanttevredenheid

Een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 is een bevestiging voor de waardering die klanten hebben voor ons streven naar een snelle, toegankelijke, betaalbare en persoonlijke dienstverlening.

februari 2018

Voorbeeldexamens en Afbakening aangepast

De examencommissie heeft de voorbeeldexamens en de afbakening aangepast (versie december 2017).

januari 2018

VAMEX scoort een ruime 8 op klanttevredenheid

Veel kandidaten hebben afgelopen maanden meegedaan aan online enquête.

oktober 2016