Voorleesexamen

In uitzonderingsgevallen is het mogelijk een examen schriftelijk af te leggen dan wel dat het examen aan u wordt voorgelezen (voorleesexamen). Voor beide examens stellen wij extra tijd beschikbaar. De examens zijn inhoudelijk gelijk aan een computerexamen en zijn dus niet makkelijker. Alleen de vorm waarin ze worden aangeboden verschilt.

Een verzoek voor een schriftelijk examen of een voorleesexamen kunt u uitsluitend bij ons indienen, als één van de volgende situaties op u van toepassing is.

Medische indicatie

Indien u vanwege een medische indicatie (zoals bijvoorbeeld dyslexie) niet in staat bent een computerexamen af te leggen. In alle gevallen is hiervoor een officiële ondertekende verklaring van een huisarts of specialist nodig. Indien u een verklaring heeft kunt u deze scannen en per e-mail versturen naar info@vamex.nl om een schriftelijk – of voorleesexamen aan te vragen.

Beperkte kennis van het Nederlands

Indien u de Nederlandse taal (nog) niet voldoende beheerst om aan een individueel computerexamen deel te nemen. Aangezien het examen wel in het Nederlands wordt afgenomen is een basiskennis (working knowledge) van het Nederlands wel vereist. Indien tijdens het examen blijkt dat u daar toch onvoldoende over beschikt, wordt het voorleesexamen afgebroken. Dit voor uw eigen rekening en risico.

Doorverwijzing examenmanager

Indien u, ondanks een goede voorbereiding, herhaaldelijk voor het examen bent gezakt, dan kunt u na afloop van uw examen in overleg treden met de examenmanager van VAMEX op de locatie waar u examen heeft gedaan. U kunt bespreken of de specifieke omstandigheden van een computerexamen in uw nadeel zouden kunnen zijn. Mogelijk vergroot u uw kans van slagen door een schriftelijk examen (op papier) of een voorleesexamen te doen. Indien u samen vaststelt dat u baat kunt hebben bij een schriftelijk – of voorleesexamen, dan zal de examenmanager dit doorgeven aan de afdeling Examens. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats door de afdeling Examens.

Reserveren

Schriftelijke examens kunnen na goedkeuring van de afdeling Examens van VAMEX op de reguliere wijze worden gereserveerd op alle examenlocaties.
Voorleesexamens dienen apart te worden gereserveerd en worden uitsluitend afgenomen op de locaties Den Bosch of Zoetermeer. Voorleesexamens kennen in de regel een wachttijd van 4 weken of langer.
Voor een voorleesexamen ontvangt u, na goedkeuring, een e-mail van ons waarmee u zichzelf online kunt inschrijven en een keuze kunt maken uit de beschikbare plaatsen, data en tijdstippen.

Minimale leeftijd

U dient minimaal 17,5 jaar oud te zijn, voordat u in aanmerking komt voor het afleggen van een voorleesexamen.

Annuleren en verplaatsen

Mocht u een voorleesexamen willen annuleren dan dient u dit uiterlijk 3 weken voor de examendatum door te geven aan VAMEX. Bij annulering ontvangt u het betaalde examengeld terug onder aftrek van €10,- administratiekosten. Omdat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn is het niet mogelijk om te verplaatsen. Voor de schriftelijke examens gelden dezelfde voorwaarden als voor de computerexamens.