Verplaatsen of Annuleren

Persoonlijk Reserveringsoverzicht

Via uw Persoonlijk Reserveringsoverzicht kunt u zelf uw examen verplaatsen of annuleren. Daarvoor dient u gebruik te maken van de link in de e-mail bevestiging die u bij uw inschrijving ontvangen heeft.

Tot 1 week voor de examendatum kunt u zonder opgave van reden uw gereserveerde examen verplaatsen of annuleren. Als u kiest voor verplaatsen hoeft u alleen een nieuwe datum, tijd en plaats in het menu te kiezen. U kunt maximaal 3 keer verplaatsen en wordt uiteraard beperkt tot de op het moment van verplaatsing nog beschikbare examenplaatsen.  Als u kiest voor annulering krijgt u het door u betaalde examengeld teruggestort op uw rekening onder aftrek van € 10,- aan administratiekosten.

Via e-mail krijgt u een bevestiging van uw geannuleerde reservering. Bij een verplaatsing ontvangt u daarnaast een tweede e-mail met de nieuw gekozen examendatum. Van de nieuwe reservering krijgt u een paar dagen voor de examendatum een definitieve bevestiging via e-mail met informatie over de locatie en wat u mee moet nemen naar het examen.

Verplaatsen of Annuleren binnen 1 week voor de examendatum niet meer mogelijk

Het is niet mogelijk om binnen de termijn van een week voor de examendatum uw examen nog te verplaatsen of te annuleren. Binnen deze termijn komt u niet meer in aanmerking voor restitutie van examengeld.

VAMEX zal het examengeld alleen nog restitueren (onder inhouding van € 10,- administratiekosten) als u niet op het examen kunt/kon verschijnen:

  • vanwege een ziekenhuisopname of een andere, plotselinge, medische reden;
  • vanwege het overlijden van één van de ouders of schoonouders, partner, kind, broer of zus, als het examen viel in de periode beginnend bij de overlijdensdag tot en met de begrafenis of crematie;
  • bij het overlijden van zwager of schoonzus, grootouder of kleinkind, als het examen is gepland op de dag van overlijden of de dag van begrafenis of crematie;
  • in verband met plotselinge militaire detachering;
  • door de geboorte van uw kind in de week voor het examen tot en met de dag na het examen.

VAMEX zal u bij de bovengenoemde bijzondere omstandigheden vragen om bewijsstukken.