Vrijstellingen

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid c.q. diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u op basis hiervan gedeeltelijk of volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs of het Groot Pleziervaartbewijs.

De exacte voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsplicht zijn te vinden in Hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling.

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten bekijken:

Indien u een gedeeltelijke vrijstelling krijgt kunt u zich opgeven voor een beperkt examen Klein Vaarbewijs.
Indien u een volledige vrijstelling krijgt kunt u direct het Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs aanvragen.