Varen in het buitenland

Internationaal Vaarbewijs (ICC)

De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken (resolutie 40 UN/ECE/Sc 3) dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een Internationaal Vaarbewijs, het International Certificate of Competence (ICC) moeten hebben. Het is zelfs vaak zo dat ook al bent u in Nederland niet vaarbewijsplichtig, u in het buitenland wel om een ICC wordt gevraagd als u daar met een pleziervaartuig vaart.

Het ICC wordt in Nederland afgegeven door VAMEX en is geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs. Mocht u nog in het bezit zijn van een voor 1 januari 2010 door de ANWB afgegeven papieren ICC dan blijft deze geldig tot de vervaldatum. Als u uw oude ICC wilt verlengen kan dit alleen door een omzetting aan te vragen van uw huidige vaarbewijs. Daarmee heeft u dan beide documenten op één pas.

Het geïntegreerde document kent twee versies, afhankelijk van het geldende vaargebied:

  • Het Klein Vaarbewijs I (of GPB I) is tevens een ICC Inland waters
  • Het Klein Vaarbewijs II (of GPB II) is tevens een ICC Inland + Coastal waters

Afgifte van het ICC is ook mogelijk op basis van het (Beperkt) Groot Vaarbewijs A of B of het Rijnpatent. Dit leidt automatisch tot de afgifte van een van de bovengenoemde gecombineerde versies.

Naast de bovengenoemde geïntegreerde versies geeft VAMEX ook een los ICC Coastal waters af aan diegenen die niet beschikken over een van de bovengenoemde vaarbewijzen, maar wel in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie dan wel een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart.

Het volledige overzicht van diploma’s die recht geven op een ICC voor de kustwateren is opgenomen in het volgende document.

Wilt u een ICC Coastal waters aanvragen dan kunt u dit hier doen.

Wanneer u met uw boot naar of in het buitenland wilt varen is het raadzaam u voldoende voor te bereiden en u te (laten) informeren over de algemene en specifieke regels en voorschriften die in bepaalde landen gelden.