Medische eisen

Om een Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs te verkrijgen moet u voldoen aan de keuringseisen voor de binnenvaart. Als u een aanvraag indient voor uw eerste vaarbewijs of een verlenging van het vaarbewijs dient u een medische Gezondheidsverklaring in te vullen waarin u 14 vragen over uw gezondheidstoestand met ja of nee moet beantwoorden. Als u alle vragen met nee kunt beantwoorden voldoet u aan de medische eisen.

Mocht u één of meerdere vragen met ja beantwoorden zult u uw arts moeten vragen om in een aparte verklaring een toelichting te geven, waarmee de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Daarna zal de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR dit beoordelen en besluiten om:

  • uw aanvraag zonder verdere beperkingen goed te keuren
  • u nog een aparte keuring te laten ondergaan
  • uw aanvraag goed te keuren met een speciale vermelding en/of beperking van de geldigheidsduur
  • uw aanvraag af te wijzen

Heeft u op voorhand al eventueel vragen over de beoordeling van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl.

De keuringseisen zijn opgenomen in bijlage 6.1. van de Binnenvaartregeling.