Gemiddelde wachttijd voor een examen 10 dagen

VAMEX registreert wekelijks de gemiddelde wachttijd voor het inschrijven voor een (her)examen. VAMEX streeft ernaar dat kandidaten minimaal 95% van de tijd voor alle examens Klein Vaarbewijs op elke locatie binnen 2 weken terecht kunnen.

Door de onverwacht sterk gestegen vraag naar examens in 2017 werd deze norm in de zomermaanden van vorig jaar niet gehaald. De vraag nam toen zo onverwacht sterk toe dat het niet mogelijk bleek om tijdig extra capaciteit toe te voegen. De wachttijd liep daardoor in die periode in veel gevallen op naar bijna 3 weken. De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2017 gemiddeld over het hele jaar 10,1 dagen.

 

Publicatie: september 2018

‹‹ Terug