Vaarbewijzen

 • Heb ik een vaarbewijs nodig?

  Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor uw eigen veiligheid altijd raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. In Nederland geldt een vaarbewijsplicht voor pleziervaartuigen vanaf 15 meter lengte en voor motorboten die sneller kunnen varen dan 20 km/u. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs 1 te doen. Meer informatie>>

 • Welk vaarbewijs heb ik nodig?

  Afhankelijk van het vaargebied heeft u Klein Vaarbewijs I voor rivieren, kanalen en meren of Klein Vaarbewijs II voor alle binnenwateren nodig. Voor de Noordzee geldt geen vaarbewijsplicht, maar wel voor de zeehavens. Meer informatie >>.

  Wilt u op een pleziervaartuig langer dan 25 meter mogen varen dan heeft u een Groot Pleziervaartbewijs nodig. Boven de 40 meter lengte is een Groot Vaarbewijs vereist. Dit is het vaarbewijs voor de beroepsvaart en wordt geëxamineerd door het CBR.

 • Vanaf welke leeftijd kan ik een vaarbewijs halen?

  Een Klein Vaarbewijs wordt afgegeven vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het is wel mogelijk het examen te doen voordat men 18 jaar is.

 • Hoe lang is het Klein Vaarbewijs geldig?

  Als u aan de voorwaarden voldoet is het vaarbewijs een leven lang geldig. Vanaf 1 juli 2014 is het verlengen van het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs afgeschaft.

 • Ik ben mijn vaarbewijs kwijt. Wat moet ik doen?

  Bij verlies of diefstal van uw vaarbewijs kunt u een duplicaat aanvragen. Daarbij moet u tevens een verklaring van vermissing ondertekenen. Een duplicaat kost € 20,-.

 • Hoe lang duurt het voordat ik mijn vaarbewijs heb?

  Als u geslaagd bent voor uw vaarbewijsexamen, kunt u direct na afloop van uw examen op de examenlocatie uw Klein Vaarbewijs krijgen en betalen via PIN (€ 20,-). Voordat wij uw Klein Vaarbewijs kunnen afgeven dient u eerst op de examenlocatie nog het formulier medische Gezondheidsverklaring in te vullen.

  Indien u om wat voor reden dan ook geen gebruik heeft kunnen of willen maken van de mogelijkheid het Klein Vaarbewijs direct na uw examen in ontvangst te nemen, dan kunt u via de website alsnog uw vaarbewijs aanvragen. U krijgt dan een aanvraagformulier thuis gestuurd waarop uw persoonsgegevens al zijn afgedrukt. U hoeft het formulier alleen te voorzien van een recente pasfoto en een handtekening. Als wij uw aanvraagformulier, samen met de ingevulde Gezondheidsverklaring en een kopie legitimatie van u ontvangen hebben, duurt het ongeveer een week voordat u uw vaarbewijs in huis heeft. De betaling doet u direct via iDEAL of via creditcard.

 • Ik heb mijn vaarbewijs nog niet ontvangen, wat moet ik doen?

  Wanneer u uw vaarbewijs twee weken na het versturen van uw aanvraagformulieren nog steeds niet ontvangen heeft, neemt u dan contact met ons op. Er is dan vermoedelijk iets mis gegaan. Wij sturen u in dat geval een verklaring van vermissing. Zodra wij deze getekend retour hebben ontvangen zullen wij u kosteloos een nieuw vaarbewijs sturen.

  Indien u 3 maanden of langer wacht met de melding dat u uw vaarbewijs niet ontvangen heeft, is een nieuw vaarbewijs niet langer kosteloos. U dient dan een nieuw duplicaat aan te vragen via onze website tegen betaling van € 20,-.

 • Er is een nieuw model vaarbewijs. Moet ik mijn oude model omwisselen?

  Het oude papieren vaarbewijs van voor 1 september 2001 is niet langer geldig. Mocht u nog in het bezit zijn van een oud papieren vaarbewijs, dan dient u dit om te ruilen voor een nieuwe exemplaar. Het oude credit card model (vanaf september 2001) is nog wel steeds geldig en geschikt om in Nederland mee te varen. Het sinds 1 januari 2010 geldende nieuwe model vaarbewijs heeft ook het ICC geïntegreerd en is meteen ook geschikt om mee in het buitenland te varen. Mocht u uw oude vaarbewijs graag willen omruilen voor het nieuwe model met ICC, kan dat door een omzetting bij VAMEX aan te vragen. Het omruilen van uw oude vaarbewijs voor het nieuwe model kost € 20,-.

 • Kan ik een Groot Vaarbewijs omzetten naar een Klein Vaarbewijs?

  Als u ooit uw Groot Vaarbewijs hebt behaald via het KOFS of het CCV (CBR), dan bent u vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs en kunt u bij VAMEX een aanvraag doen voor afgifte o.b.v. een vrijstelling. Behalve voor het Groot Vaarbewijs zijn er ook nog voor andere vaarbekwaamheidsbewijzen en diploma’s gehele of gedeeltelijke vrijstellingen voor de examens Klein Vaarbewijs. Meer informatie >>

 • Aan welke medische eisen moet ik voldoen?

  Als u een Klein Vaarbewijs wilt hebben moet u voldoen aan de medische eisen voor de binnenvaart. Bij de aanvraag voor een Klein Vaarbewijs moet u daartoe een Gezondheidsverklaring invullen. Deze Gezondheidsverklaring krijgt u echter pas nadat u geslaagd bent voor het examen. Als op de Gezondheidsverklaring een of meer vragen met “Ja” zijn beantwoord, zal de medisch adviseur scheepvaart beoordelen of varen op medische gronden kan worden toegestaan.

  Twijfelt u of het wel zin heeft om aan de cursus of het examen te beginnen omdat u misschien straks geen vaarbewijs zou kunnen krijgen vanwege een medische aandoening, dan kunt u helaas niet van tevoren al een Gezondheidsverklaring invullen. U kunt zich echter wel volledig laten keuren door een van de door de ILT aangewezen keuringsartsen, volgens de keuringseisen voor de binnenvaart. Dit brengt extra kosten met zich mee, maar dan weet u wel waar u aan toe bent.

  Indien u van de keuringsarts een medische verklaring krijgt zonder beperkingen dan kunt u deze meenemen naar het examen. Let wel op de geldigheidsduur van uw verklaring! Bent u geslaagd dan vult u de Gezondheidsverklaring in en geeft de medische verklaring af bij de examenmanager. U krijgt dan uw vaarbewijs direct mee. Indien er wel beperkingen zijn, dan kan het vaarbewijs helaas niet op de examendag zelf worden worden afgegeven.

  Heeft u vragen over de beoordeling van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl.

 • Kan ik met mijn Klein Vaarbewijs ook in het buitenland varen?

  Voor het varen in het buitenland dient u te beschikken over een ICC (International Certificate of Competence). Vanaf 1 januari 2010 wordt het ICC direct in combinatie met het Klein Vaarbewijs op één document verstrekt. Heeft u een vaarbewijs van voor deze datum, kunt u dit vaarbewijs laten omzetten naar het nieuwe exemplaar met ICC.

Inschrijven

 • Hoe weet ik of mijn reservering goed bij jullie is binnengekomen?

  Direct na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingmail met daarin een link naar uw Persoonlijke Reserveringsoverzicht. Indien u binnen een half uur geen mail hebt ontvangen neemt u dan telefonisch contact met ons op. Dan kunnen wij controleren of er iets is misgegaan.

 • Ik kan toch niet op de datum waarvoor ik mij heb ingeschreven. Kan ik het examen nog verplaatsen?

  Indien u het door u gereserveerde examen wilt verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip en/of naar een andere locatie is dat mogelijk tot 1 week voor de examendatum. Uiteraard zijn de mogelijkheden voor verplaatsing beperkt tot de op dat moment geldende beschikbaarheid. De nieuw te reserveren datum ligt bovendien minimaal 2 dagen vooruit. Meer informatie >>

 • Ik wil mijn examen annuleren. Hoe kan ik dat doen?

  Mocht u uw examen willen annuleren kunt u dat, tot 1 week voor de examendatum, doen via uw Persoonlijke Reserveringsoverzicht. Daarvoor dient u gebruik te maken van de link in de e-mail bevestiging die u bij uw inschrijving van ons ontvangen heeft. Meer informatie >>

 • Ik wil vast mijn examen voor over een paar maanden reserveren. Kan dat?

  Wij publiceren beschikbare data voor de examenlocaties ongeveer 2 maanden van tevoren. Zo ver vooruit heeft u nog ruim de keus voor plaats, dag en tijdstip.

 • Zijn er kosten verbonden aan het verplaatsen of annuleren van het examen?

  Indien u het door u gereserveerde examen wilt verplaatsen naar een andere datum, een ander tijdstip en/of naar een andere locatie is dat kosteloos mogelijk tot 1 week voor de examendatum.

  Indien u het door u gereserveerde examen wilt annuleren kunt u dat tot 1 week voor de examendatum zonder opgave van reden bij ons doen. U krijgt dan van VAMEX het door u betaalde examengeld teruggestort op uw rekening onder aftrek van € 10,- aan administratiekosten.

 • Ik heb dyslexie. Kan ik ook op een andere manier examen doen?

  Indien u vanwege dyslexie niet in staat bent het beeldschermexamen af te leggen, dan kunt u het examen ook schriftelijk doen. U krijgt hiervoor extra tijd. U kunt een verzoek voor een schriftelijk examen indienen na uw inschrijving via info@vamex.nl onder vermelding van uw naam en examennummer.
  U kunt ook een mondeling examen afleggen. Meer informatie>>

   

Voorbereiding

 • Kan ik ook proefexamens doen?

  Op onze website staan VAMEX voorbeeldexamens die een indruk geven van het soort examen dat u kunt verwachten. De vragen uit de voorbeeldexamens komen niet voor in het echte examen. Gebruik het voorbeeldexamen dus ook alleen om te oefenen en leer de vragen niet uit uw hoofd!

 • Kan ik een cursus bij VAMEX volgen?

  VAMEX neemt uitsluitend examens af en mag wettelijk geen enkele bemoeienis hebben met opleidingen. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen. Er zijn vele aanbieders van (online) cursussen ten behoeve van het Klein Vaarbewijs. De keuze of en waar u eventueel een cursus wilt volgen is geheel aan uzelf.

 • Welke studieboeken heb ik nodig?

  Er zijn verschillende leermaterialen beschikbaar ter voorbereiding op het examen Klein Vaarbewijs, die breed verkrijgbaar zijn. VAMEX geeft als onafhankelijke exameninstelling geen advies over welke van deze leermaterialen u moet gebruiken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze leermaterialen ligt ook volledig bij de schrijver(s) c.q. de uitgever. Meer informatie >>

Examens

 • Hoe lang duurt het examen?

  Het examen KVB1 duurt maximaal 60 minuten en voor het examen KVB2 krijgt u 90 minuten de tijd. Meer informatie>>

 • Wanneer kan ik examen doen?

  Als u zich wilt inschrijven voor een examen, kunt kunt u meestal al over een week of twee terecht. Er zit altijd minimaal 2 dagen tussen het moment van inschrijven en het examen. Alleen de zaterdagen zijn in het algemeen al wat sneller vol. Natuurlijk kunt u ook nu al inschrijven wanneer u pas volgende maand of de maand erna examen wil doen. Dan weet u zeker dat u een dag en tijdstip kunt kiezen dat u het beste schikt.

 • Waar kan ik examen doen?

  De beeldschermexamens worden georganiseerd op de locaties van VAMEX te:

  • Alkmaar
  • Den Bosch
  • Dordrecht
  • Zoetermeer
  • Zwolle
 • Wanneer krijg ik de uitslag van mijn examen?

  Doordat het examen via de computer wordt afgenomen, krijgt u de uitslag direct na afloop van uw examen meegedeeld.

 • Ik ben al in het bezit van een vaardiploma. Kan ik geen vrijstelling krijgen?

  Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid c.q. diploma’s of opleidingscertificaten kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een volledige of gedeeltelijke vrijstelling voor de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs. Bij een volledige vrijstelling hoeft u geen examen meer te doen, bij een gedeeltelijke vrijstelling dient u nog een beperkt examen af te leggen.

 • Ik heb examen gedaan en ik heb een klacht. Waar kan ik deze klacht indienen?

  Mocht u bezwaar willen maken tegen de uitslag van uw examen of heeft u een klacht over de gang van zaken tijdens het examen, leest u dan s.v.p. onze bezwaarprocedure c.q. onze klachtenprocedure door. Hierin staat hoe u uw klacht bij ons kunt indienen.

 • Komt er een praktijkexamen voor het Klein Vaarbewijs?

  Met enige regelmaat hoort VAMEX van kandidaten dat ze nog snel examen komen doen omdat er een praktijkexamen ‘aan zit te komen’. Elk jaar weer horen wij deze geruchten voorbij komen. Wij kunnen echter aangeven dat er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat géén plannen zijn om een praktijkexamen naast het bestaande theorie-examen in te voeren.

 • Kan ik het examen ook in een andere taal doen?

  U kunt onze examens (Klein Vaarbewijs examens, Groot Pleziervaartbewijs examens en Marifoonexamens) alléén in het Nederlands doen.