Disclaimer

  • De website van VAMEX bevat verschillende informatiebronnen zoals foto’s, teksten, grafisch materiaal en links.
  • Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • VAMEX spant zich in om de inhoud van de website actueel, volledig, correct en beschikbaar te houden, maar kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VAMEX wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
  • Op de website van VAMEX staan links naar websites van derden, VAMEX aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op websites van derden is door VAMEX niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.
  • Het is toegestaan een link naar de website van VAMEX op te nemen. Het is echter niet toegestaan om hierbij de suggestie te wekken van enige (commerciële) verbondenheid tussen VAMEX en de (eigenaar en/of beheerder van de) betreffende website.
  • Bij het gebruik van (informatie op) de website dient de gebruiker juiste, volledige en actuele informatie te gebruiken en de (intellectuele eigendoms)rechten van VAMEX te eerbiedigen. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden.