Bootbezit en -gebruik

Wij vroegen in de enquêtes van 2017 “Waar vaart u meestal mee…”.
Meer dan de helft (52%) van de respondenten gaf aan dan hij/zij in het bezit is van een eigen boot en hiermee vaart. 14% huurt een boot en 13% leent een boot van vrienden of bekenden. De overige 21% geeft aan met een boot van zijn of haar werkgever of anders te varen.

Ook vroegen wij “Wáár vaart u ….”.
Op deze vraag gaf iets meer dan de helft van de respondenten aan alleen in Nederland maar wel op verschillende plekken te varen. Ruim 30% vaart in Nederland op een vaste plek.
In het buitenland vaart 25% van de respondenten op verschillende plekken en een klein percentage op een vaste plek.

Publicatie: oktober 2018

‹‹ Terug