Vrijstelling aanvragen

Indien u al in het bezit bent van bepaalde Nederlandse bewijzen van vaarbekwaamheid of diploma’s kan het zijn dat u op basis hiervan volledig bent vrijgesteld van de examenverplichting voor het Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs. In het hiernavolgende overzicht zijn alle volledige vrijstellingen opgenomen, en kunt u vaststellen of u hiervoor in aanmerking komt.

Als u in aanmerking komt voor een volledige vrijstelling, dan kunt u het Klein Vaarbewijs of Groot Pleziervaartbewijs direct bij ons aanvragen en betalen. De kosten voor afgifte van het vaarbewijs bedragen € 20,-. De betaling doet u direct via iDEAL of via creditcard. U krijgt dan eerst een aanvraagformulier en een formulier Gezondheidsverklaring thuis gestuurd.

Aanvraagformulier

Op het aanvraagformulier staan uw persoonsgegevens al afgedrukt. U hoeft het formulier alleen te voorzien van een recente pasfoto en een handtekening. Wij ontvangen het volledig ingevulde aanvraagformulier en formulier Gezondheidsverklaring dan graag retour met een kopie legitimatie en een kopie van het document of diploma dat u recht geeft op een volledige vrijstelling. U heeft uw vaarbewijs daarna doorgaans binnen een week in uw bezit.

Gezondheidsverklaring

Het formulier Gezondheidsverklaring bevat 14 vragen over uw gezondheidstoestand die u uitsluitend met ja of nee hoeft te beantwoorden. Als u alle vragen met nee heeft beantwoord, kunt u het aanvraagformulier en het formulier Gezondheidsverklaring direct naar VAMEX opsturen. Mocht u één of meerdere vragen met ja beantwoorden zult u uw arts moeten vragen om in een aparte verklaring een toelichting te geven, waarmee de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Daarna zal de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR dit beoordelen en bepalen of het vaarbewijs aan u kan worden verstrekt.

Heeft u op voorhand al vragen over de beoordeling van de Gezondheidsverklaring, dan kunt u deze stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR: vaarbewijzen@cbr.nl.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar de pagina medische eisen.