Marifooncertificaat

Indien u de uitslag van uw marifoonexamen wil weten, kunt u na afloop van het examen in de wachtruimte wachten tot de examenmanager uw examen heeft nagekeken. De examenmanager zal de voorlopige uitslag mondeling aan u verstrekken. Na goedkeuring door het Agentschap Telecom zult u, na ongeveer twee weken, uw officiële uitslag schriftelijk van VAMEX ontvangen.

Geslaagd?

Als u geslaagd bent voor het examen, dan ontvangt u naast uw uitslagbrief meteen ook de benodigde papieren om het bedieningscertificaat aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken, Agentschap Telecom. Houdt u er rekening mee dat de afgifte van uw bedieningscertificaat ongeveer een maand kan duren.

U moet minimaal 16 jaar oud zijn om het certificaat aan te vragen. Daarnaast mag er maximaal vijf jaar zitten tussen het moment van slagen en de aanvraag van het certificaat.