ICC Coastal waters

Het International Certificate of Competence (ICC) wordt in Nederland niet meer als los document afgegeven, maar is sinds 2010 geïntegreerd met het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs.

Uitzonderingen

Uitsluitend aan personen die in het bezit zijn van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN) van het Watersportverbond dan wel een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart, wordt een los ICC Coastal waters op aanvraag verstrekt. Hiermee kunt u alleen op de kustwateren in het buitenland varen.

Aanvraagformulier en Gezondheidsverklaring

Als u in het bezit bent van een diploma TKN óf een relevant zeevaartdiploma voor de beroepsvaart, dan kunt u het ICC Coastal waters direct online bij ons aanvragen en betalen. De kosten voor de aanvraag en afgifte van het ICC bedragen € 20,-. U krijgt dan behalve een aanvraagformulier ook een formulier Gezondheidsverklaring thuis gestuurd. Op dit formulier dient u 14 vragen over uw gezondheid met ja of nee te beantwoorden. Meer informatie hierover vindt u op de pagina medische eisen.

Nadat wij de formulieren samen met een kopie diploma en een kopie legitimatie van u ontvangen hebben, duurt het doorgaans een week voordat u uw ICC in huis heeft.