Aanvragen

De afgifte van het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in handen gegeven van de Stichting Vamex. Het tarief voor de behandeling van de aanvraag en afgifte van het vaarbewijs is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vastgesteld en bedraagt € 20,-.

Direct uw vaarbewijs

Als u geslaagd bent voor uw examen kan op de examenlocatie direct het vaarbewijs voor u worden aangemaakt en worden betaald met PIN. Vraagt u een nieuw vaarbewijs aan via onze website, dan betaalt u het vaarbewijs met iDEAL of credit card. U krijgt dan eerst aanvraagformulieren thuis gestuurd. Nadat wij het aanvraagformulier van u ontvangen hebben, heeft u doorgaans uw vaarbewijs binnen een week in uw bezit.

Voorwaarden

Om in het bezit te komen van een vaarbewijs dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U heeft minimaal de leeftijd van 18 jaar
  • U voldoet aan de medische eisen voor de binnenvaart

Vaarbewijs een leven lang geldig

Als u aan de voorwaarden voldoet wordt het vaarbewijs vanaf 1 juli 2014 voor het leven afgegeven. Voor die datum was dat nog tot de dag waarop u 70 jaar wordt en moest het vaarbewijs daarna elke 5 jaar opnieuw verlengd te worden.