Weinig klachten over examens en dienstverlening

VAMEX neemt jaarlijks zo’n 30.000 examens af en geeft meer dan 20.000 vaarbewijzen af. Net als voorgaande jaren levert dat gelukkig weinig klachten op.

Van de 50 klachten in 2017 waren er 30 over het examen zelf en de rest ging vooral over de gang van zaken op de examenlocatie. Hierbij ging het bijvoorbeeld om klachten over geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden buiten de examenlocatie en technische storingen.

Van het totaal van 50 klachten en bezwaren werden 20 personen in het gelijk gesteld. Geen van de klachten of bezwaren heeft tot een beroepsprocedure bij de Examenkamer geleid.

Publicatie: mei 2018

‹‹ Terug